Rólunk


A Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség (a továbbiakban Szövetség) 1888-ban alakult. Azzal a céllal hozták létre, hogy közösen, egységes elvek és szakmai felkészültség mellett mindenkor a lehető legjobban tudják ellátni önként vállalt feladatukat, embertársaik segítését. Több, mint félévszázados fejlődés után, közel ugyanannyi időre megszakadt a szövetség működése, de településeken őrizték a hagyományt, az önkéntes tűzoltói tevékenység apáról fiúra szállt, a régi tűzoltó felszereléseket és iratokat vigyázták, s amikor újból lehetőség adódott, 1992-ben újjá éledt a megyei szervezet. A Szövetség az 1888-ban alakult Fejér Vármegyei Tűzoltószövetség jogutódjának tartja magát.

A Szövetség célja Fejér megye tűzbiztonsága, a lakosság tűzoltási, mentési és kárelhárítási ellátásának javítása és fejlesztése érdekében:

 • A tűz elleni védekezés, a műszaki mentés, a kárelhárítás és a katasztrófa elhárítási közreműködés területén tevékenykedő civil és szakmai szervezetek összefogása, tömörítése, szakmai érdekképviseletük hazai és nemzetközi szinten való biztosítása.
 • Társadalmi eszközökkel segíteni a tűz elleni védekezést, a hivatásos-, az önkormányzati-, a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek (továbbiakban: tűzoltóságok), más szakmai szervezetek tevékenységét a gazdaság és a lakosság tűzvédelmi kultúrájának fejlesztése és jogkövető magatartásának erősítése érdekében.
 • Közreműködni a tűzoltóságok és más tűzvédelmi szakmai szervezetek szakmai munkájuk hatékonyabbá tételéhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek kialakításában a tűzoltóságoknál felhalmozódott tudás, szakmai ismeret, gyakorlati tapasztalat, szellemi tőke és bevált gyakorlatok felhasználásával és megosztásával, és e tevékenységben résztvevő szervezetek, személyek társadalmi és anyagi elismerésének elősegítése,  a tűzvédelmi szakmai képzés és továbbképzés színvonalának és hatékonyságának javítása, a tudományos tevékenység, kutatás, a tűzoltási és műszaki mentési tapasztalatok gyűjtése, feldolgozása és közzététele révén.
 • Részvétel és véleménynyilvánítás a tűz elleni védekezést, a műszaki mentést és a katasztrófa elhárítási közreműködést érintő jogalkotási munkában, a jogalkalmazás során felmerülő szakmai kérdések megoldásában, valamint a tagszervezetek kapcsolatos véleményének és érdekeinek képviselete.
 • A tűzvédelmi szervezetek utánpótlásának biztosítása érdekében a gyermek és ifjúsági tűzoltók nevelése, tagszervezeteink támogatása, oktatás, táborozás, versenyek szervezése.
 • A tűz elleni védekezés hagyományainak ápolása.
 • A hivatásos, önkéntes, önkormányzati és létesítményi tűzoltói tevékenység kiemelt ösztönzése, társadalmi elismertségének segítése.
 • Fejér megye tűzvédelemében az állampolgárok esélyegyenlőségének a javítása, a települési közösségek önvédelmi képességének növelése, a települési szintű tűzvédelmi feladatok szakszerű ellátása.
 • A tagszervezeteknél folyó szakmai munka segítése, feladat ellátás normáinak egységesítése.
 • Közreműködés az évszázados magyar tűzoltó hagyományok értékeit megőrző, de a kor követelményeinek megfelelő, az Európai Unió országainak jó megoldásait alkalmazni képes tűzvédelmi rendszer kialakításában.
 • A hivatásos, önkéntes, önkormányzati és létesítményi tűzoltók kulturális és sporttevékenységének, valamint a tűzoltósport támogatása.

A Szövetség által meghatározott célok megvalósításához szükséges anyagi és tárgyi feltételek megteremtése érdekében a Szövetség vagyonának gyarapítása.

A Szövetség a céljainak elérése érdekében az alapszabályában, valamint a legfelsőbb döntéshozó szerve által meghatározott feladatokat látja el, illetve ezt elősegítő tevékenységet végez.