Elnökség


Molnár József elnök

1985. augusztus 1. óta hivatásos tűzoltó, az akkori Fejér Megyei Tűzoltóparancsnokságon kezdte pályafutását, ahol munkakörénél fogva megismerkedett a megyében működő önkéntes tűzoltók életével. Jelenleg a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségén dolgozik, mint polgári védelmi felügyelő. 2016-ban választották meg a megyei tűzoltó szövetség élére.

 

Farkas-Bozsik Gábor tűzoltó alezredes alelnök

Tűzoltó pályafutását 1997. április 1-jén kezdte a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság V-VI-VII. Kerületi Tűzoltó-parancsnokságán beosztott tűzoltóként, őrmesteri rendfokozatban. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központban 2004-2005 között elvégezte a katasztrófavédelmi és tűzoltó technikusi szakot, amely után szerparancsnoki kinevezést kapott.

Még ebben az évben, 2005-ben megkezdte főiskolai tanulmányait. A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar tűzvédelmi szakirányán 2008-ban szerzett diplomát. A főiskolai évek alatt, 2007-ben a Belvárosi Tűzőrség állománya után a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságon folytatta szolgálatát tűzvizsgáló beosztásban. Első tiszti kinevezést 2008-ban vehette át.

Szolgálati életútjában jelentős változás volt 2011, amely évtől a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába került. 2014 őszétől a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője, a beosztása mellett rendszeresen ellátja az igazgatóság szóvivői feladatait is.

Az önkéntes tűzoltó mozgalommal 2004-ben került közeli kapcsolatba Csákváron, ahol 2003 óta él feleségével és kislányával. A Csákvári Tűzoltó Egyesület szakmai vezetője, valamint 2013 óta a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség titkára.

 

Németi László ny. tű. alezredes alelnök

1968-ban érettségizett a Veszprémi vegyipari technikumban, majd Székesfehérváron a Köfémben helyezkedett el. 1976-ban lett hivatásos tűzoltó a Székesfehérvári Tűzoltóságon. Az alapfokú tanfolyam elvégzése után tiszthelyettesi képzésen vett részt, közben diplomát szerzett a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán, majd elvégezte a tűzoltó átképzőt. Szolgálatparancsnokként vonult nyugállományba 2004-ben. Társaiért, a közösségért végzett tevékenysége jellemezte egész pályafutását. 1989-ben alapító tagja, majd vezetőségi tagja volt a Tűzoltó Szakszervezetnek. Szervezője volt a Fehérvári Tűzoltó Egyesület megalakításának, ahol évekig elnök-helyettesként tevékenykedett. Jelenleg a Perpetum Nemzetközi Speciális Kutató-Mentők Alapítvány tagjaként végzi megbízatását, a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetségben alelnöki teendőket lát el. Büszkeséggel tölti el, hogy egyik gyermeke is a tűzoltó szakmát választotta.

 

Udvardi Sándor alelnök

988-ban kezdett dolgozni Dunaújvárosban, a PIV (Papír Ipari Vállalat) karbantartási részlegén, ahol azonnal tagja lett a vállalati tűzoltóságnak. 1993 év végén már szolgáltató Kft. egyik üzletágaként működött a tűzoltóság, melyet irányított is. 1996-tól önállóan vezeti a Kft-t, ezen belül a létesítményi tűzoltóság munkáját is.

A létesítményi tűzoltóság 2005-ben lett tagja a LÖTOSZ-nak, szinte azonnal munkát vállalt a létesítményi szekció vezetőségében. A Fejér Megyei Tűzoltó Szövetségben 2007-től elnökségi tagként, majd 2008-tól alelnökként vesz részt a szövetség munkájában, egyben a létesítményi szekció munkáját is összefogva. 2010-ben megalakult az LTSZ (Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége), melynek az elnöke.

A Magyar Tűzoltó Szövetség - Létesítményi tűzoltó tagozatának vezetője  2008-tól, illetve a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány – Kuratóriumának tagja 2002-től, majd 2015-től kuratóriumi elnöke.

Részt vesz a CTIF Magyar Nemzeti Bizottság és a Tűzvédelmi Tanácsadó Testület munkájában is.

 

Domak Tibor alelnök

1975. óta tagja lakhelyén a Pázmándi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. A családi hagyományokat folytatva, már gyermek korában bekapcsolódott az önkéntes tűzoltó egyesület munkájába, ahol azóta is aktívan részt vesz a közösségi életben. Az önkéntes tűzoltóparancsnokai tanfolyamot 1995-ben eredményesen elvégezte, majd ezt követően nagyapjától átvéve az egyesület irányítását, 1996 óta végzi a parancsnoki feladatokat. Vezetése alatt a Pázmándi ÖTE továbbra is magas szinten látja el székhelye és a szomszédos települések tűzvédelmét, mint beavatkozó egyesület. A 2000-es évek eleje óta tagja a megyei szövetség elnökségének, ahol a felügyelő bizottságban tevékenykedett, jelenleg alelnökként végzi megbízatását. Munkáját elismerve több alkalommal kitüntetésben részesült. Háztartási gépszerelőként dolgozik, a lakhelyével szomszédos településen.

 

Pál Csaba Béla alelnök

A Móri Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke és a Móri Önkormányzati Tűzoltóság alelnöke, mely hét település mentő–tűzvédelmi feladatait látja el. Középiskolai tanulmányait Székesfehérváron végezte, majd a Szent István Egyetemen szerzett kertészmérnöki diplomát. Életpályája mindig az építőiparhoz, illetve az önkormányzati és állami feladatellátáshoz kötődött, ahol városüzemeltetési és fejlesztési feladatokat látott el. Jelenleg a Magyar Közút Nzrt. Fejér Megyei Igazgatóság műszaki mérnökeként, műszaki ellenőrként, beruházási munkákon dolgozik.

 

Vabrik Zoltán ny. tű. százados alelnök

Hivatásos tűzoltóként a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokságon szolgált 25 évig. Pályafutása során szakmai felsőfokú végzettséget szerzett, melyet a Váli Önkormányzati tűzoltóságon, mint parancsnok, jelenleg is hasznosít. Szakmai felkészültségének, gyakorlati tapasztalatának köszönhetően magas szinten irányítja a Váli Önkormányzati Tűzoltóság szakmai munkáját, mely a vonulási területen élők megelégedésére végzi tevékenységét.  

Tisztségei: Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség alelnöke, a Magyar Tűzoltó Szövetség küldöttje, a Váli Önkormányzati Tűzoltóság: parancsnoka, az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének elnökségi tagja, a Váli Tűzoltó Egyesület vezetőségi tagja.

 

Nagy István a Felügyelő Bizottság elnöke

Állami felsőfokú (pénzügyi) végzettséggel, valamint Katonai felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Tagja a Váli Tűzoltó Egyesületnek és az Önkormányzati Tűzoltóságnak is, ahol felkészültségének és szakmai ismereteinek köszönhetően több vezető beosztást is ellátott, ill. ellát. A Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség Felügyelő Bizottság elnöke, a Váli Önkormányzati Tűzoltóság parancsnok helyettese, az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége Felügyelő Bizottság elnöke, a Váli Tűzoltó Egyesület alelnöke.

 

Bajkai Istvánné FB-tag

Az Iszkaszentgyörgyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület delegálta a megyei szövetségbe, ahol 2013. év óta a Felügyelő Bizottság tagja. 1996. óta tevékenykedik lakhelyén a helyi tűzoltó egyesületben, ahol 2011-ben az egyesület elnökének választották. Munkáját lekiismeretesen, a közösség által elismerten végzi.

Székesfehérváron dolgozik a Colombus McKinnon Hungary Kft-nél, mint szabász.

 

Polgár Viktor FB-tag

Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság elnöke.

 

Mihály János ny. tűzoltó ezredes, örökös tiszteletbeli elnök

1976. március 1-jén szerelt fel a tűzoltóság hivatásos állományába. Szakmai pályáját a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogelődjénél, a Fejér Megyei Tűzoltó-parancsnokságon kezdte, mint vonulós tűzoltó, s jutott el a megyei szervezet élére, ahonnan, mint katasztrófavédelmi igazgató vonult nyugállományba 2009-ben.

Munkája mellett elévülhetetlen érdemeket szerzett a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség újjá szervezésében, amelynek 1992-től titkára, majd elnöke lett 2014-ig. Kiemelt figyelmet fordított és fordít az önkéntes tűzoltó egyesületek újjáélesztésére, aktivizálásukra, a működő egyesületek segítésére, ezzel is erősítve a megye tűzbiztonságát, a hagyományok ápolását. Jelentős munkát végzett mind a megyei, mind az országos szintű tűzoltóversenyek szervezésében, a nemzetközi versenyek lebonyolításában. Elismertségére jellemző, hogy a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökségének is tagja volt.

Jelenleg is aktívan részt vesz a szervezet életében, mint örökös tiszteletbeli elnök továbbra is szervezi, koordinálja és segíti a megyei szövetség munkáját.